Hướng dẫn đăng bài

Hướng dẫn sử dụng Quản trị web
( Nội dung hướng dẫn chỉ minh họa được 70%, quý khách vui lòng đọc hết toàn bộ sau đó còn gì chưa hiểu chúng tôi sẽ thao tác lại trên phần mềm Teamviewer cho quý khách xem hoặc sẽ hẹn gặp hướng dẫn trực tiếp. Xin cảm ơn! )

Bước 1: Đăng nhập vào Trang quản trị bằng link sau tenmienquykhach.com/admin

  • Sau khi nhập đường link sẽ xuất hiện bảng thông tin đăng nhập tài khoản như hình dưới:

 

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào sẽ xuất hiện bảng menu quản lý như hình dưới

  • Các hình sau chỉ phổ biến một số chức năng cơ bản cho quý khách dùng, sẽ có nhiều chức năng đặc biệt khác tùy thuộc vào mỗi trang web mà chúng tôi sẽ hướng dẫn riêng cho quý khách sau khi bàn giao

Bước 3: Thao tác chức năng Đăng bài trong khu vực Bài viết ( trên menu )

  • Cách thức đăng một bài viết/sản phẩm mới

 

  • Hướng dẫn cấu hình phần Tùy chọn hiển thị trong mục Viết bài mới

  • Hướng dẫn up ảnh và chèn vào nội dung bài viết/sản phẩm

  • Hướng dẫn đặt ảnh tiêu biểu cho bài viết ( Mỗi bài viết có một ảnh đại diện khi hiển thị ngoài trang hiển thị, ảnh này chính là ảnh tiêu biểu của bài viết )