Lùi thời hạn ngừng phát sóng truyền hình mặt đất tại 4 thành phố

TT – Bộ TT-TT đã điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố gồm Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, thực hiện từ ngày 1-3.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa yêu cầu Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ TT-TT về việc lùi thời hạn ngừng phát sóng một số kênh truyền hình tương tự mặt đất tại Hà Nội.

Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cho biết, Bộ TT-TT đã điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố gồm Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, thực hiện từ ngày 1-3, thay vì thực hiện từ 1-1 như chỉ đạo ban đầu.

Theo đó, từ ngày 1-3, tiếp tục thực hiện việc ngừng phủ sóng một số kênh truyền hình tương tự mặt đất gồm: kênh VTV6, H2, VTC9 tại Hà Nội; kênh VTV6 VTV9, VTC9, HTV7 tại TP. Hồ Chí Minh; kênh VTV6, VTC Cần Thơ 1, VTV Cần Thơ 2, VTC9 tại Cần Thơ.

Về thời hạn ngừng phủ sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất còn lại tại 4 thành phố cũng có sự thay đổi.

Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cho biết, Bộ TT-TT đã ấn định thời điểm ngừng phủ sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất còn lại tại 4 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, áp dụng từ ngày 1-6, thay vì thực hiện từ ngày 1-4 như thông báo ban đầu.

Mở bán căn hộ vũng tàu mia bởi Chủ đầu tư Hưng Thịnh Corp